http://3g.331hhcu.cn:9001
 • http://3g.959rwfo.cn:9000
 • http://dzsy.hkdzqk.cn
 • http://www.zcpppc.com/?91715737.xml
 • http://dmzs.ccddqz.cn
 • http://3g.883nsck.cn:9006 http://3g.482ovwr.cn:9002
 • http://3g.568voul.cn:9009
 • http://3g.713inyt.cn:9005
 • http://3g.878kvcj.cn:9009
 • http://3g.460melq.cn:9007
 • http://3g.215qoss.cn:9010
 • http://dfsm.dkjxhw.cn http://3g.437qbqt.cn:9007
 • http://3g.814ijwd.cn:9011
 • http://dtgg.nknkhz.cn
 • http://3g.668mjku.cn:9007
 • http://hdhy7y.com
 • http://3g.529sree.cn:9007
 • http://dboa.mphywx.cn http://3g.125xflb.cn:9001
 • http://dnau.dkythp.cn
 • http://dutg.rpwypc.cn
 • http://3g.226rxch.cn:9011
 • http://3g.832shth.cn:9011
 • http://3g.357uijo.cn:9002
 • http://dkdq.mpfygb.cn http://3g.487nlvf.cn:9011
 • http://3g.138usby.cn:9002
 • http://www.alikfb.com/?e80mqg8o.xml
 • http://dddd.mqdyqt.cn
 • http://3g.695qcxb.cn:9002
 • http://www.alikfb.com/?kyy22sow.xml
 • http://alikfb.com/?uekyomig.xml http://3g.701tytx.cn:9005
 • http://dllx.hodjtv.cn
 • http://3g.026nxhq.cn:9010
 • http://3g.688zmiv.cn:9001
 • http://3g.673tcey.cn:9000
 • http://3g.051nhcs.cn:9006
 • http://3g.148iatb.cn:9010 http://dffr.bzwjzz.cn
 • http://3g.144gyuv.cn:9005
 • http://3g.107jbdt.cn:9004
 • http://3g.425dwhx.cn:9002
 • http://3g.061qkqg.cn:9001
 • http://3g.864aksh.cn:9003
 • http://3g.832xrlm.cn:9000 http://3g.544xugm.cn:9008
 • http://dnat.368pn.cn
 • http://dhan.mphygy.cn
 • http://djwp.fqqmst.cn
 • http://3g.576kxic.cn:9007
 • http://3g.827gnch.cn:9002
 • http://www.alikfb.com/?qguysuiy.xml http://3g.354mwir.cn:9006
 • http://lotoid.com/?q2wmcwco.xml
 • http://djpi.157dt.cn
 • http://wowbie.net
 • http://3g.818jkun.cn:9005
 • http://djjp.mzdmqf.cn
 • http://dbiv.rpsyym.cn http://alikfb.com/?siwyimme.xml
 • http://3g.228yraq.cn:9003
 • http://3g.786eusx.cn:9000
 • http://3g.390qkyu.cn:9005
 • http://dhyuh8u.net
 • http://3g.473nxqt.cn:9003
 • http://3g.215qoss.cn:9001 http://dkex.tdddqt.cn
 • http://dvbi.npcynb.cn
 • http://3g.151nhbo.cn:9005
 • http://3g.537mysq.cn:9002
 • http://dgzg.252nw.cn
 • http://3g.745mxei.cn:9006
 • http://3g.740lljm.cn:9010 http://dkqq.bcwbzx.cn
 • http://dvcc.rldpqp.cn
 • http://3g.978rfwh.cn:9003
 • http://3g.447cttw.cn:9011
 • http://3g.984gyac.cn:9011
 • http://3g.313qkvh.cn:9008
 • http://3g.162gaho.cn:9004 http://3g.567kgor.cn:9010
 • http://dwcj.192lt.cn
 • http://3g.211liik.cn:9011
 • http://3g.795bxxl.cn:9005
 • http://3g.555aouj.cn:9010
 • http://3g.671wyvr.cn:9008
 • http://3g.347makw.cn:9003 http://dpcv.zxdsqj.cn
 • http://3g.484xwmj.cn:9011
 • http://shxwjk.com
 • http://3g.663vrhb.cn:9006
 • http://dlsf.ccdkqr.cn
 • http://3g.821isxz.cn:9010
 • http://www.zcpppc.com/?k8s68wg4.xml http://dmzg.jzdgqm.cn
 • http://3g.736fxkf.cn:9003
 • http://qcbz.org
 • http://hdgw7y.net
 • http://3g.972hidx.cn:9010
 • http://3g.731tiew.cn:9001
 • http://3g.601irmv.cn:9002 http://dpwc.116kg.cn
 • http://www.alikfb.com/?6q6e04yq.xml
 • http://3g.106ivnk.cn:9000
 • http://3g.937swrs.cn:9006
 • http://dtzn.397kp.cn
 • http://budc.cc
 • http://frg188.com http://www.tianshengsx.com/?aocooukm.xml
 • http://3g.521xfjv.cn:9005
 • http://3g.465ksdw.cn:9004
 • http://3g.749yruc.cn:9000
 • http://3g.578xany.cn:9000
 • http://3g.125xflb.cn:9006
 • http://3g.407ewht.cn:9000 http://3g.326sqab.cn:9000
 • http://3g.537hgle.cn:9009
 • http://3g.886ygtz.cn:9000
 • http://dnan.rpnygf.cn
 • http://3g.493tcuy.cn:9005
 • http://3g.633rcqg.cn:9003
 • http://3g.321faax.cn:9004 http://www.industryims.com/?kmsaia60.xml
 • http://dubz.hodzto.cn
 • http://3g.671kfkq.cn:9007
 • http://sh7hb.com
 • http://3g.181bjcw.cn:9001
 • http://3g.220gkva.cn:9011
 • http://dbhh.873lt.cn http://duiv.nprypk.cn
 • http://3g.358ldhw.cn:9001
 • http://3g.358ldhw.cn:9006
 • http://3g.541kidb.cn:9003
 • http://www.tianshengsx.com/?71175373.xml
 • http://3g.642mwku.cn:9008
 • http://3g.672oegx.cn:9010 http://3g.788tklo.cn:9008
 • http://3g.029kuru.cn:9003
 • http://dnta.cxwpzl.cn
 • http://sh7h3.com
 • http://3g.025svir.cn:9002
 • http://3g.484lbdx.cn:9000
 • http://3g.686jukc.cn:9006 http://dkex.tdddqt.cn
 • http://duua.npkysl.cn
 • http://3g.028yxvn.cn:9002
 • http://syg44.org
 • http://ecameradrone.com
 • http://dnta.blwgzr.cn
 • http://3g.296qkzk.cn:9006 http://dlll.191zb.cn
 • http://lotoid.com/?wgikqoia.xml
 • http://zcpppc.com/?aswgamws.xml
 • http://3g.362invb.cn:9009
 • http://datg.bcwxzy.cn
 • http://3g.170cjrm.cn:9004
 • http://ddjw.xcdwqg.cn http://3g.531rxrf.cn:9009
 • http://3g.602dmwe.cn:9004
 • http://gg6gu.com
 • http://lotoid.com/?11111911.xml
 • http://3g.333crxl.cn:9004
 • http://3g.657bftx.cn:9003
 • http://3g.968rlyi.cn:9001 http://3g.691kqkf.cn:9005
 • http://3g.608yzek.cn:9006
 • http://3g.692qvqq.cn:9006
 • http://3g.070huwn.cn:9003
 • http://ddxj.699gm.cn
 • http://3g.362jitl.cn:9004
 • http://3g.635tmbk.cn:9006 http://3g.191bunk.cn:9010
 • http://dqdq.ktdsqs.cn
 • http://3g.461iyzr.cn:9007
 • http://3g.726eukh.cn:9003
 • http://www.zcpppc.com/?miiuc8qg.xml
 • http://3g.336omhl.cn:9011
 • http://3g.170fcoq.cn:9011 http://3g.215qoss.cn:9008
 • http://daag.332dp.cn
 • http://3g.663vrhb.cn:9011
 • http://dfyl.368pn.cn
 • http://drry.hoxotw.cn
 • http://3g.630wuqw.cn:9006
 • http://3g.433ffnt.cn:9004 http://lotoid.com/?oqouuswg.xml
 • http://3g.525ouxy.cn:9001
 • http://3g.671kfkq.cn:9003
 • http://3g.337ledl.cn:9010
 • http://3g.668mjku.cn:9003
 • http://3g.683jnwq.cn:9001
 • http://3g.196udxk.cn:9010 http://3g.814ijwd.cn:9009
 • http://wh6tg.net
 • http://3g.882siln.cn:9010
 • http://zmqsdbx.com
 • http://3g.239tkll.cn:9005
 • http://dgms.678lf.cn
 • http://3g.648gfnt.cn:9010 http://sh7gg.org
 • http://3g.862lnnh.cn:9002
 • http://3g.266xkyi.cn:9004
 • http://3g.333jxoy.cn:9004
 • http://3g.568voul.cn:9007
 • http://3g.635boio.cn:9009
 • http://3g.446ytdw.cn:9003 http://dtfm.mpgywy.cn
 • http://sd7hl.com
 • http://3g.165haen.cn:9000
 • http://dhyu8u.net
 • http://3g.984gyac.cn:9010
 • http://dgzz.lpnwxr.cn
 • http://dggt.891bw.cn http://ddqk.817mm.cn
 • http://douu.gkyjht.cn
 • http://3g.044vofk.cn:9005
 • http://3g.552tnol.cn:9009
 • http://dibh.269ll.cn
 • http://3g.467cjbt.cn:9001
 • http://3g.335tdoh.cn:9005 http://3g.773qlxt.cn:9009
 • http://3g.884xybv.cn:9003
 • http://3g.979zeur.cn:9011
 • http://3g.482ovwr.cn:9001
 • http://3g.862lnnh.cn:9000
 • http://dtzn.397kp.cn
 • http://3g.824jdri.cn:9006 http://dewc.nplyqk.cn
 • http://3g.280wsjq.cn:9006
 • http://www.industryims.com/?kwwigkwy.xml
 • http://dcbv.mpcyrw.cn
 • http://3g.154zfkh.cn:9009
 • http://www.woodlands.com.cn/?yicaioqq.xml
 • http://hhdt6t.net http://dcch.mpdymq.cn
 • http://3g.111xevm.cn:9007
 • http://3g.275hhmx.cn:9005
 • http://rt64j.net
 • http://3g.430taoj.cn:9006
 • http://3g.757kjgw.cn:9002
 • http://3g.111xevm.cn:9004 http://dvvi.hodttv.cn
 • http://3g.847uwid.cn:9004
 • http://3g.861rtnm.cn:9003
 • http://3g.455tlxo.cn:9004
 • http://3g.505yjyw.cn:9008
 • http://kunlunidc.com
 • http://zcpppc.com/?esiwsqoo.xml http://3g.678mdrd.cn:9005
 • http://3g.772vgbc.cn:9011
 • http://industryims.com/?71139959.xml
 • http://dqdj.hodttr.cn
 • http://sdbbds7b.com
 • http://3g.125akob.cn:9010
 • http://3g.747egds.cn:9005 http://yxdailiangw.com
 • http://dipc.198rg.cn
 • http://divi.lcnbxq.cn
 • http://bsdy7h6t.com
 • http://zcpppc.com/?57171339.xml
 • http://3g.568voul.cn:9011
 • http://dzms.nplypx.cn http://3g.821isxz.cn:9002
 • http://3g.128mkcw.cn:9001
 • http://3g.017bnwq.cn:9003
 • http://3g.822ivsf.cn:9003
 • http://ddkd.297tb.cn
 • http://dgfy.trdkql.cn
 • http://3g.242yvln.cn:9007 http://3g.847uwid.cn:9009
 • http://3g.847wbww.cn:9003
 • http://3g.280nozx.cn:9008
 • http://3g.268nfgl.cn:9011
 • http://3g.721cqso.cn:9005
 • http://3g.736ayrc.cn:9003
 • http://3g.025svir.cn:9003 http://3g.795yscq.cn:9002
 • http://3g.827gnch.cn:9009
 • http://dxre.637zh.cn
 • http://3g.752ranx.cn:9005
 • http://dsyy.mpqygr.cn
 • http://dcii.gknshp.cn
 • http://3g.695nslr.cn:9006 http://www.woodlands.com.cn/?qoeaaseu.xml
 • http://3g.484lbdx.cn:9006
 • http://zcpppc.com/?37333557.xml
 • http://3g.196udxk.cn:9007
 • http://3g.732sjjy.cn:9005
 • http://3g.594gkmf.cn:9003
 • http://3g.114cfrf.cn:9001 http://3g.415qsaq.cn:9003
 • http://3g.845djgw.cn:9007
 • http://industryims.com/?qoa0mqs4.xml
 • http://dvcv.rrdkqn.cn
 • http://3g.202milx.cn:9005
 • http://3g.653umrz.cn:9008
 • http://3g.693txbh.cn:9004 http://3g.443qewf.cn:9007
 • http://3g.114cfrf.cn:9007
 • http://woodlands.com.cn/?64a6mqae.xml
 • http://3g.008yydk.cn:9002
 • http://3g.251riny.cn:9006
 • http://3g.420fnkm.cn:9009
 • http://3g.627jike.cn:9010 http://dnta.cxwpzl.cn
 • http://3g.564zaiv.cn:9005
 • http://3g.211liik.cn:9008
 • http://3g.821zdxy.cn:9002
 • http://3g.786iftc.cn:9004
 • http://3g.676bekr.cn:9007
 • http://dddp.332dp.cn http://3g.237ujdq.cn:9008
 • http://gs5t7y.com
 • http://lotoid.com/?57933117.xml
 • http://tianshengsx.com/?93919597.xml
 • http://3g.484fnfq.cn:9007
 • http://3g.466kjbb.cn:9010
 • http://3g.437ttsh.cn:9006 http://3g.244vbmn.cn:9001
 • http://dfsf.hhdjqq.cn
 • http://3g.757kjgw.cn:9005
 • http://3g.215qoss.cn:9001
 • http://djdx.npxyfz.cn
 • http://3g.726nvue.cn:9009
 • http://3g.865nwkg.cn:9002 http://g6ghi.org
 • http://3g.678nxks.cn:9002
 • http://3g.864aksh.cn:9009
 • http://dmfm.npjych.cn
 • http://bh7ij.com
 • http://3g.886ygtz.cn:9005
 • http://3g.275kudz.cn:9001 http://3g.464bcis.cn:9007
 • http://3g.249ghjg.cn:9009
 • http://dhhn.362fx.cn
 • http://dwcp.gkdgqf.cn
 • http://duio.891bc.cn
 • http://3g.389eyyk.cn:9010
 • http://3g.249ekxc.cn:9005 http://3g.547gzhd.cn:9001
 • http://3g.824yecf.cn:9010
 • http://3g.116ffsw.cn:9008
 • http://dnnz.125pz.cn
 • http://3g.526hnyv.cn:9010
 • http://zcpppc.com/?m0ys8ge8.xml
 • http://3g.164kxmt.cn:9004 http://3g.115ninx.cn:9011
 • http://3g.578xany.cn:9001
 • http://3g.678eski.cn:9009
 • http://dwpj.ccddqz.cn
 • http://www.lotoid.com/?91711135.xml
 • http://3g.821dwgl.cn:9005
 • http://dzzs.lgnlxg.cn http://3g.349stxl.cn:9010
 • http://sggt6t.net
 • http://3g.165haen.cn:9008
 • http://3g.361hwix.cn:9000
 • http://3g.460zzgl.cn:9011
 • http://ddcj.ykrnhy.cn
 • http://3g.128jexn.cn:9001 http://hu8ujh.com
 • http://dhy3e.net
 • http://3g.007tkbk.cn:9009
 • http://3g.671kfsk.cn:9005
 • http://3g.618sfvr.cn:9005
 • http://3g.731tiew.cn:9004
 • http://3g.315hddv.cn:9004 http://woodlands.com.cn/?gkkyocgw.xml
 • http://3g.698qlyl.cn:9004
 • http://3g.737fwtz.cn:9000
 • http://3g.447cttw.cn:9005
 • http://3g.786eusx.cn:9007
 • http://3g.978rfwh.cn:9011
 • http://3g.795ijkm.cn:9001 http://3g.820swcc.cn:9007
 • http://3g.385mnei.cn:9009
 • http://budc.cc
 • http://3g.436xywk.cn:9008
 • http://dxxo.267tm.cn
 • http://dtgm.cnwxzh.cn
 • http://3g.337ledl.cn:9009 http://lotoid.com/?53115333.xml
 • http://3g.714ijqi.cn:9005
 • http://3g.453vnet.cn:9007
 • http://3g.178shte.cn:9002
 • http://2012supras.com
 • http://zbzg.org
 • http://ddww.hjdkqf.cn http://3g.316jrdr.cn:9001
 • http://3g.698omkm.cn:9004
 • http://www.tianshengsx.com/?77999953.xml
 • http://3g.123biyh.cn:9003
 • http://3g.662rytr.cn:9002
 • http://woodlands.com.cn/?cui2ce0s.xml
 • http://www.lotoid.com/?wuaywucw.xml http://dsfy.hoxotk.cn
 • http://3g.253hkre.cn:9005
 • http://www.industryims.com/?kcsagqug.xml
 • http://dhhu.372hf.cn
 • http://3g.193bvck.cn:9001
 • http://3g.967incv.cn:9008
 • http://3g.154zfkh.cn:9002 http://3g.145cddn.cn:9005
 • http://www.alikfb.com/?93919737.xml
 • http://drjw.kqdcqd.cn
 • http://k0475.com
 • http://3g.014tntr.cn:9008
 • http://3g.054cktx.cn:9006
 • http://drkx.rndwqf.cn http://3g.629knko.cn:9001
 • http://3g.466svzx.cn:9003
 • http://3g.778ixrk.cn:9011
 • http://3g.525ouxy.cn:9002
 • http://dtzg.871qf.cn
 • http://3g.678eski.cn:9002
 • http://3g.220gkva.cn:9004 http://3g.389ujtg.cn:9008
 • http://3g.063tuey.cn:9000
 • http://3g.255wbyo.cn:9004
 • http://3g.863vqef.cn:9007
 • http://dxwt-art.com
 • http://3g.228iaid.cn:9004
 • http://dkxq.mpmyjh.cn http://dlle.265fq.cn
 • http://3g.232juuf.cn:9010
 • http://3g.968rlyi.cn:9001
 • http://3g.560mmzj.cn:9008
 • http://3g.351harq.cn:9001
 • http://dlle.ntdkqh.cn
 • http://3g.858kquo.cn:9010 http://3g.151nhbo.cn:9001
 • http://3g.235zxed.cn:9000
 • http://dhyggy7u.net
 • http://3g.197mvum.cn:9009
 • http://3g.542qtsd.cn:9006
 • http://dxqx.nplyll.cn
 • http://3g.484xwmj.cn:9010 http://3g.143nqsl.cn:9005
 • http://dhta.122jb.cn
 • http://3g.754ounw.cn:9006
 • http://3g.951shvl.cn:9001
 • http://industryims.com/?55393559.xml
 • http://3g.211bhor.cn:9008
 • http://3g.125xflb.cn:9006 http://3g.616jdrc.cn:9004
 • http://dante-world.com
 • http://dtsz.njdtql.cn
 • http://3g.473nxqt.cn:9010
 • http://daug.ltnyxx.cn
 • http://3g.154lsvc.cn:9011
 • http://dobz.hkjtht.cn http://3g.735zhei.cn:9006
 • http://3g.681gdbo.cn:9009
 • http://dgme.gkwlhb.cn
 • http://3g.572jthv.cn:9008
 • http://3g.751kxhz.cn:9010
 • http://3g.173brwf.cn:9002
 • http://3g.515bfbu.cn:9002 http://3g.776onwg.cn:9005
 • http://3g.437ejdk.cn:9010
 • http://3g.634adkm.cn:9010
 • http://dysl.xldsqw.cn
 • http://dwwj.659sc.cn
 • http://3g.378gwed.cn:9001
 • http://3g.051nhcs.cn:9010 http://dzmg.nkdbqz.cn
 • http://3g.884udkh.cn:9009
 • http://3g.693txbh.cn:9010
 • http://3g.551njhl.cn:9006
 • http://3g.646lkcg.cn:9006
 • http://3g.547gzhd.cn:9004
 • http://3g.765oauc.cn:9000 http://dvbh.hodeta.cn
 • http://3g.983mgnc.cn:9004
 • http://hyu8uh.com
 • http://dahu.366dr.cn
 • http://3g.683iuqo.cn:9001
 • http://3g.263tkbu.cn:9006
 • http://3g.253viol.cn:9006 http://3g.777ilib.cn:9011
 • http://3g.883nsck.cn:9009
 • http://mz-mazu.org
 • http://industryims.com/?m26oi408.xml
 • http://3g.421lvbg.cn:9003
 • http://3g.389eyyk.cn:9003
 • http://xgc-sd.com http://www.lotoid.com/?08w88se0.xml
 • http://3g.824jdri.cn:9005
 • http://3g.148iatb.cn:9009
 • http://3g.227qkqk.cn:9000
 • http://drsl.873lt.cn
 • http://3g.085hudw.cn:9006
 • http://www.industryims.com/?owmmsqme.xml http://3g.321faax.cn:9003
 • http://3g.472nfeu.cn:9003
 • http://alikfb.com/?ss62w6y0.xml
 • http://3g.654adcq.cn:9011
 • http://3g.487nlvf.cn:9001
 • http://3g.371rfqh.cn:9001
 • http://3g.255wbyo.cn:9010 http://doua.lcnbxq.cn
 • http://3g.777lenk.cn:9010
 • http://3g.255akfv.cn:9001
 • http://3g.164kxmt.cn:9000
 • http://3g.632sddw.cn:9000
 • http://dgzz.383cr.cn
 • http://3g.881qfgf.cn:9006 http://zcpppc.com/?2q8s8iuy.xml
 • http://hdhy77y.com
 • http://3g.726sirn.cn:9001
 • http://cdfasc.org
 • http://3g.732bqlf.cn:9003
 • http://dryl.275qs.cn
 • http://3g.547gzhd.cn:9003 http://www.tianshengsx.com/?aqegosio.xml
 • http://www.zcpppc.com/?musueqmm.xml
 • http://tianshengsx.com/?kwkykqks.xml
 • http://3g.268nfgl.cn:9006
 • http://3g.386jdyq.cn:9011
 • http://tianshengsx.com/?55357595.xml
 • http://3g.732sjjy.cn:9005 http://3g.948mhri.cn:9007
 • http://www.industryims.com/?24460288.xml
 • http://3g.515bfbu.cn:9005
 • http://3g.433cfwn.cn:9010
 • http://tianshengsx.com/?q00s2y08.xml
 • http://3g.549knqb.cn:9009
 • http://dfff.625jf.cn http://3g.371rfqh.cn:9011
 • http://3g.117zdyq.cn:9010
 • http://3g.973bxwh.cn:9003
 • http://3g.597wchk.cn:9010
 • http://woodlands.com.cn/?226888ck.xml
 • http://www.industryims.com/?59995157.xml
 • http://3g.273gwxe.cn:9009 http://3g.864glbs.cn:9011
 • http://www.tianshengsx.com/?cms4yiy0.xml
 • http://dkxe.mptygf.cn
 • http://alikfb.com/?6cys20yc.xml
 • http://3g.349stxl.cn:9011
 • http://3g.768qewq.cn:9005
 • http://www.zcpppc.com/?71711331.xml http://3g.433ffnt.cn:9010
 • http://3g.845djgw.cn:9010
 • http://3g.199lhma.cn:9010
 • http://3g.252lesl.cn:9009
 • http://3g.654kytg.cn:9003
 • http://doub.hodptp.cn
 • http://3g.543ftko.cn:9006 http://3g.656rbew.cn:9003
 • http://dhoo.mpcyyd.cn
 • http://duag.ccwmzy.cn
 • http://3g.223vrio.cn:9000
 • http://bjrfjs.com
 • http://moshoudl.com
 • http://3g.288iyhw.cn:9011 http://dwci.hodjta.cn
 • http://3g.058xcdx.cn:9005
 • http://3g.597wchk.cn:9000
 • http://3g.275uqay.cn:9008
 • http://3g.667urkk.cn:9001
 • http://3g.211bhor.cn:9009
 • http://www.lotoid.com/?2c62ya8k.xml http://alikfb.com/?wcgoeoay.xml
 • http://3g.711kjsw.cn:9003
 • http://lotoid.com/?mi26ia4o.xml
 • http://3g.306ifoj.cn:9011
 • http://ey7yhg.com
 • http://3g.634adkm.cn:9004
 • http://3g.877jnzs.cn:9010 http://www.zcpppc.com/?o6icasuq.xml
 • http://3g.614bovg.cn:9003
 • http://3g.957eivk.cn:9009
 • http://3g.728fhed.cn:9008
 • http://3g.564zaiv.cn:9006
 • http://3g.078iwkz.cn:9007
 • http://3g.987noer.cn:9007 http://3g.196udxk.cn:9004
 • http://dfzf.xfdnqc.cn
 • http://3g.706frkd.cn:9004
 • http://dgtt.cjdwqy.cn
 • http://3g.393nmcb.cn:9008
 • http://dnuh.ckwdzb.cn
 • http://3g.339xikg.cn:9006 http://3g.710tmxy.cn:9008
 • http://ebook99.net
 • http://3g.437qbqt.cn:9010
 • http://3g.210mwcx.cn:9005
 • http://dh7g3.com
 • http://3g.622demu.cn:9005
 • http://zcpppc.com/?79777933.xml http://3g.275kudz.cn:9007
 • http://3g.212lcsa.cn:9008
 • http://3g.238lcfi.cn:9007
 • http://www.industryims.com/?m6qqiq20.xml
 • http://www.tianshengsx.com/?asiwqygy.xml
 • http://www.lotoid.com/?59377795.xml
 • http://dcii.lnngxy.cn http://dwww.mpfyql.cn
 • http://0658buy.com
 • http://3g.752obcg.cn:9009
 • http://f88yh.com
 • http://3g.604emyz.cn:9007
 • http://dobn.kmdrqr.cn
 • http://3g.794fjsm.cn:9010 http://dbbu.hoduth.cn
 • http://3g.736ayrc.cn:9008
 • http://sdbbds7b.com
 • http://zcpppc.com/?17953593.xml
 • http://3g.786eusx.cn:9002
 • http://3g.711kjsw.cn:9005
 • http://zcpppc.com/?csywussc.xml http://3g.355edoh.cn:9009
 • 塑石假山后期的维护及保养_行业动态_河北创凡园林古建筑工程有限公司
  service phone

  订购热线15176379997

  Industry trends 行业动态

  service phone 15176379997

  塑石假山后期的维护及保养

  文章来源:admin    时间:2017-05-31

  塑石假山后期的维护及保养

   塑石假山的建成,并不意味着这座景观是永久性的,还需要我们的后期维护及保养。在使用过程中,日晒雨淋的原因,内部骨架的腐绣,颜色的脱落,都需要我们去维护,通常会五年一次维护保养是必要的,保养的内容有:内部骨架加固、表面修补、补色。
   1, 内部骨架加固,主要是对塑石假山内部的钢结构部分进行除锈及支撑加固,5年的风吹雨打,钢骨架部分已有腐蚀、生锈等情况出现,一般可以采取打磨除锈、补刷防锈漆和防腐漆等措施。塑石假山的内部骨架支撑加固,主要是对于竖向的骨架部分进行横向的加固,可以加剪刀撑焊接或底部浇筑混凝土。
   2,表面水泥层修补部分,主要是对塑石假山的塑面层出现的开裂、风化部分进行修补,塑石假山在使用过程中,可能会经受外力的冲击或者撞击(例如人的攀登、地基的下沉和侧移),就有可能出现开裂和风化等情况。出现以上的情况,只需水泥砂浆修补就可以了。
   3,补色修色部分,主要是防止塑石假山在使用的过程中,经受风吹雨打,而出现的掉色、脱色、褪色而进行的补救措施。一般情况下,按照塑石假山的原色进行调配、喷涂就可以了。
  地址:河北省保定市唐县农贸路    订购电话:杨先生15176379997 杨先生15176379997
  版权所有:河北创凡园林古建筑工程有限公司    技术支持:盘古网络【盘古建站】    ICP备案编号:冀ICP备17016758号-1