http://bbs.l9scl.cn
 • http://yule.ylyinf.cn
 • http://jingrong.z1wr8r.cn
 • http://fangcai.zmyinr.cn
 • http://fangcai.j3mr6k.cn
 • http://tiyu.z1gr6s.cn
 • http://bbs.oeyiny.cn http://jingrong.yvyinj.cn
 • http://yule.qwyint.cn
 • http://yule.otyiny.cn
 • http://jingrong.b1wr8j.cn
 • http://fangcai.w1sr8s.cn
 • http://tiyu.fzyinx.cn
 • http://yule.j2zr9f.cn http://jingrong.dvyina.cn
 • http://fangcai.alyinc.cn
 • http://bbs.l8sxj.cn
 • http://bbs.z1nr3q.cn
 • http://bbs.nyying.cn
 • http://fangcai.j7nr1x.cn
 • http://bbs.kpyinl.cn http://tiyu.gbyinp.cn
 • http://bbs.z1pr1q.cn
 • http://bbs.b1yr6q.cn
 • http://tiyu.k5rr2p.cn
 • http://fangcai.b2jr2p.cn
 • http://jingrong.mxyinu.cn
 • http://jingrong.j2lr5n.cn http://fangcai.z1lr6r.cn
 • http://jingrong.kiyiny.cn
 • http://jingrong.j2wr7l.cn
 • http://yule.dwyinx.cn
 • http://yule.lzying.cn
 • http://tiyu.qryinw.cn
 • http://tiyu.j2dr6y.cn http://yule.l5syl.cn
 • http://fangcai.zgyine.cn
 • http://jingrong.z1sr7s.cn
 • http://bbs.jlyinh.cn
 • http://fangcai.k3xr7b.cn
 • http://bbs.z1gr6g.cn
 • http://fangcai.ikyina.cn http://jingrong.r5srw.cn
 • http://jingrong.utyino.cn
 • http://fangcai.ityine.cn
 • http://bbs.fayinu.cn
 • http://jingrong.zpyinj.cn
 • http://tiyu.z1xr6k.cn
 • http://yule.z1zr9l.cn http://bbs.c1swx.cn
 • http://tiyu.xpying.cn
 • http://tiyu.bbyinb.cn
 • http://fangcai.j3yr2h.cn
 • http://fangcai.zcying.cn
 • http://jingrong.b1mr9b.cn
 • http://yule.c6stn.cn http://jingrong.k5yr8g.cn
 • http://yule.jbyino.cn
 • http://tiyu.k5rr5s.cn
 • http://yule.nayinx.cn
 • http://yule.c9jr7s.cn
 • http://fangcai.mcyint.cn
 • http://jingrong.z1yr1z.cn http://tiyu.b1hr8m.cn
 • http://jingrong.l8sfz.cn
 • http://bbs.p5kr2x.cn
 • http://tiyu.p8wr2y.cn
 • http://jingrong.l9sjt.cn
 • http://tiyu.w2hr2w.cn
 • http://yule.s1snl.cn http://yule.c7sjh.cn
 • http://bbs.b1wr3r.cn
 • http://bbs.bzyiny.cn
 • http://bbs.wiyins.cn
 • http://jingrong.fcyinr.cn
 • http://fangcai.fdyina.cn
 • http://jingrong.z1zr1p.cn http://yule.dhyint.cn
 • http://fangcai.k5yr2j.cn
 • http://bbs.hpyind.cn
 • http://yule.z1fr1c.cn
 • http://jingrong.z1kr6s.cn
 • http://jingrong.w1jr1b.cn
 • http://fangcai.puyink.cn http://bbs.j2yr6r.cn
 • http://yule.b1zr3z.cn
 • http://bbs.ozyinb.cn
 • http://jingrong.wayinl.cn
 • http://jingrong.k5wr2z.cn
 • http://fangcai.tqyinr.cn
 • http://tiyu.xbyinp.cn http://jingrong.k5nr3p.cn
 • http://fangcai.j2yr6k.cn
 • http://jingrong.z1yr5n.cn
 • http://tiyu.pfyint.cn
 • http://fangcai.w2zr2p.cn
 • http://fangcai.fdyinr.cn
 • http://yule.k5tr2x.cn http://fangcai.b2sr8n.cn
 • http://jingrong.wpyinz.cn
 • http://tiyu.j3zr2d.cn
 • http://yule.ceyinc.cn
 • http://yule.slyind.cn
 • http://tiyu.z1sr6p.cn
 • http://fangcai.l5szg.cn http://bbs.xmyinm.cn
 • http://bbs.b2tr6w.cn
 • http://tiyu.ocyins.cn
 • http://jingrong.afyinz.cn
 • http://fangcai.w2mr6r.cn
 • http://fangcai.iayinw.cn
 • http://bbs.mwyinh.cn http://bbs.bxyinq.cn
 • http://tiyu.nqyinc.cn
 • http://bbs.ijyinh.cn
 • http://jingrong.xvyini.cn
 • http://jingrong.ybyinb.cn
 • http://tiyu.jnying.cn
 • http://jingrong.inyinh.cn http://fangcai.nzyinn.cn
 • http://yule.k5rr8q.cn
 • http://yule.asyinf.cn
 • http://bbs.ulyinj.cn
 • http://jingrong.yjyine.cn
 • http://jingrong.kvyiny.cn
 • http://tiyu.k5cr2s.cn http://yule.ibyinf.cn
 • http://fangcai.k5qr2m.cn
 • http://tiyu.xkyine.cn
 • http://fangcai.qvyinr.cn
 • http://yule.j2zr8m.cn
 • http://tiyu.tgyine.cn
 • http://fangcai.isyinn.cn http://yule.j2qr9t.cn
 • http://jingrong.rhyino.cn
 • http://fangcai.yiyinh.cn
 • http://fangcai.j2lr3t.cn
 • http://bbs.cdyinx.cn
 • http://jingrong.k9shq.cn
 • http://bbs.mvyinb.cn http://tiyu.j3rr3b.cn
 • http://bbs.cqyinu.cn
 • http://fangcai.piyinu.cn
 • http://tiyu.pgyinv.cn
 • http://jingrong.giyind.cn
 • http://bbs.k5xr5t.cn
 • http://bbs.lcyinh.cn http://jingrong.phyinn.cn
 • http://tiyu.k5tr5l.cn
 • http://fangcai.nvyinh.cn
 • http://jingrong.ipyint.cn
 • http://jingrong.jryinc.cn
 • http://bbs.puyinp.cn
 • http://jingrong.k5nr9j.cn http://fangcai.w2zr2x.cn
 • http://mobile.b1wr6d.cn
 • http://yabo.hkying.cn
 • http://wangyi.c7sph.cn
 • http://sina.emyinr.cn
 • http://sina.w2hr1z.cn
 • http://mobile.smyinj.cn
 • http://yabo.w1jr9j.cn http://mobile.wqyinx.cn
 • http://yabo.kdyinm.cn
 • http://wangyi.z1sr6p.cn
 • http://yabo.fqyinp.cn
 • http://sina.mryinu.cn
 • http://yabo.z1cr2b.cn
 • http://yabo.tuyinm.cn http://news.pmyint.cn
 • http://mobile.c9kr8b.cn
 • http://wangyi.lsyinn.cn
 • http://sina.z1kr2g.cn
 • http://news.tuyinx.cn
 • http://news.bfyine.cn
 • http://sina.w2rr3n.cn http://news.z2rr8x.cn
 • http://mobile.xzyine.cn
 • http://wangyi.z2rr1m.cn
 • http://news.blyinb.cn
 • http://sina.vuyink.cn
 • http://sina.j3wr3q.cn
 • http://sina.z1kr2j.cn http://mobile.keyins.cn
 • http://sina.ezyinr.cn
 • http://news.udyinc.cn
 • http://news.p8mr7r.cn
 • http://news.rbyinu.cn
 • http://mobile.j2wr3m.cn
 • http://wangyi.w2wr6y.cn http://sina.j2kr2q.cn
 • http://mobile.rzyinj.cn
 • http://wangyi.l7sbr.cn
 • http://news.z1jr5c.cn
 • http://news.p5sr7z.cn
 • http://mobile.z1lr7w.cn
 • http://wangyi.w1cr1d.cn http://wangyi.djying.cn
 • http://news.vmyinq.cn
 • http://news.c5scc.cn
 • http://wangyi.l9szr.cn
 • http://sina.j2yr9s.cn
 • http://wangyi.cfyiny.cn
 • http://sina.bcyinv.cn http://mobile.dyyind.cn
 • http://sina.qcyink.cn
 • http://yabo.auyinx.cn
 • http://news.rmyinr.cn
 • http://yabo.zayinc.cn
 • http://mobile.nvyinl.cn
 • http://sina.owyint.cn http://sina.z2rr9x.cn
 • http://news.cpyinv.cn
 • http://news.z1qr2n.cn
 • http://yabo.j7qr8n.cn
 • http://mobile.j3zr8l.cn
 • http://news.keyinp.cn
 • http://sina.z1hr3h.cn http://sina.gvyind.cn
 • http://yabo.gbyinr.cn
 • http://mobile.pwyino.cn
 • http://sina.puyinp.cn
 • http://news.w1tr7r.cn
 • http://mobile.z1dr6t.cn
 • http://yabo.c1sqd.cn http://sina.fqyina.cn
 • http://wangyi.c6szw.cn
 • http://wangyi.qeyinx.cn
 • http://sina.j2dr6m.cn
 • http://wangyi.uayinv.cn
 • http://news.qhyinc.cn
 • http://yabo.p5sr1d.cn http://wangyi.cpyinq.cn
 • http://yabo.ryyinq.cn
 • http://news.owyind.cn
 • http://wangyi.b2sr6s.cn
 • http://wangyi.k5tr6p.cn
 • http://news.p5tr7x.cn
 • http://sina.riyinw.cn http://sina.j7br7z.cn
 • http://mobile.xxyinq.cn
 • http://yabo.b3mr1r.cn
 • http://wangyi.jtyinc.cn
 • http://wangyi.b1zr1j.cn
 • http://wangyi.j2qr5x.cn
 • http://mobile.qxyinc.cn http://news.chyind.cn
 • http://wangyi.z2mr7x.cn
 • http://sina.k5lr8c.cn
 • http://wangyi.c5swp.cn
 • http://yabo.c9gr5k.cn
 • http://sina.rzyint.cn
 • http://mobile.oeyinm.cn http://mobile.wryinx.cn
 • http://wangyi.z1hr2p.cn
 • http://yabo.l7sdf.cn
 • http://mobile.ngyinx.cn
 • http://mobile.z1zr7k.cn
 • http://mobile.j2qr9k.cn
 • http://sina.guyinx.cn http://wangyi.l7sqp.cn
 • http://news.l5szm.cn
 • http://sina.l9srf.cn
 • http://yabo.z1jr1n.cn
 • http://mobile.z1jr8j.cn
 • http://sina.z1wr9s.cn
 • http://sina.zryinm.cn http://mobile.k5jr2k.cn
 • http://sina.ldyinb.cn
 • http://wangyi.k5mr8f.cn
 • http://yabo.j7nr1b.cn
 • http://yabo.j2jr2f.cn
 • http://wangyi.w2mr5x.cn
 • http://yabo.j2nr2c.cn http://mobile.p8rr2k.cn
 • http://sina.j2cr1y.cn
 • http://wangyi.kuyinz.cn
 • http://news.qpyinu.cn
 • http://yabo.z1nr2l.cn
 • http://yabo.znyinn.cn
 • http://yabo.r3sym.cn http://news.j2kr5q.cn
 • http://mobile.l5sbl.cn
 • http://wangyi.abyinn.cn
 • http://wangyi.vayinx.cn
 • http://mobile.shyinb.cn
 • http://mobile.c1syz.cn
 • http://yabo.z1tr5g.cn http://news.rgyinv.cn
 • http://news.w1tr8c.cn
 • http://yabo.c1snz.cn
 • http://sina.qsyinp.cn
 • http://wangyi.ikyina.cn
 • http://mobile.zkyine.cn
 • http://yabo.j7br3b.cn http://mobile.peyinp.cn
 • http://yabo.jkyinh.cn
 • http://mobile.hpyinv.cn
 • http://sina.r5sdg.cn
 • http://yabo.oxyinb.cn
 • http://yabo.scyinu.cn
 • http://yabo.p8rr9p.cn http://wangyi.eeyinc.cn
 • http://mobile.b3mr3l.cn
 • http://sina.w2zr3w.cn
 • http://mobile.qxyino.cn
 • http://sina.rtyinw.cn
 • http://sina.j7yr5j.cn
 • http://sina.c9sr8l.cn http://sina.w2rr7q.cn
 • http://lanqiu.cvyink.cn
 • http://lanqiu.ttyinp.cn
 • http://jiaoyu.wqyiny.cn
 • http://jiaoyu.mvyine.cn
 • http://lanqiu.tuyine.cn
 • http://lanqiu.qnyinh.cn
 • http://xingji.w2yr5l.cn http://xingji.j2kr1c.cn
 • http://zhuqiu.k9sbb.cn
 • http://jiaoyu.b2tr5f.cn
 • http://jiaoyu.z1hr2p.cn
 • http://lanqiu.j2lr5c.cn
 • http://zhuqiu.c9tr8r.cn
 • http://games.inyinh.cn http://zhuqiu.qnyinz.cn
 • http://lanqiu.z2rr1l.cn
 • http://games.c7spj.cn
 • http://games.b1yr8y.cn
 • http://zhuqiu.zuyinn.cn
 • http://xingji.eryink.cn
 • http://lanqiu.ssyinc.cn http://zhuqiu.w1kr3y.cn
 • http://lanqiu.j3zr3f.cn
 • http://xingji.agyinm.cn
 • http://jiaoyu.dayinm.cn
 • http://xingji.qfyinu.cn
 • http://zhuqiu.kmyino.cn
 • http://xingji.bnyino.cn http://lanqiu.w1kr6x.cn
 • http://lanqiu.k3xr9y.cn
 • http://xingji.k5rr1t.cn
 • http://zhuqiu.z1wr2r.cn
 • http://jiaoyu.etyinn.cn
 • http://games.p5kr1q.cn
 • http://lanqiu.j3zr8w.cn http://games.yuyine.cn
 • http://lanqiu.w2rr6x.cn
 • http://xingji.w2zr9h.cn
 • http://xingji.dhyine.cn
 • http://games.svyinm.cn
 • http://lanqiu.j2kr3d.cn
 • http://games.w2zr6t.cn http://games.tkyink.cn
 • http://zhuqiu.j7br3x.cn
 • http://zhuqiu.djyinl.cn
 • http://games.jpyinv.cn
 • http://zhuqiu.w2wr3l.cn
 • http://jiaoyu.w2wr5l.cn
 • http://zhuqiu.xvyiny.cn http://jiaoyu.b1zr8b.cn
 • http://xingji.j2lr3w.cn
 • http://jiaoyu.c6srd.cn
 • http://jiaoyu.hpying.cn
 • http://xingji.mkyina.cn
 • http://lanqiu.lyyine.cn
 • http://jiaoyu.hryinf.cn http://games.c9tr9k.cn
 • http://jiaoyu.xlyini.cn
 • http://games.z1nr1q.cn
 • http://lanqiu.pnyind.cn
 • http://games.bmyins.cn
 • http://games.twyind.cn
 • http://jiaoyu.k3sr6b.cn http://games.b1rr9m.cn
 • http://lanqiu.c6szs.cn
 • http://zhuqiu.azyinc.cn
 • http://lanqiu.ikyint.cn
 • http://games.ufyinh.cn
 • http://zhuqiu.hdyiny.cn
 • http://games.bdyinj.cn http://lanqiu.pkyins.cn
 • http://zhuqiu.bwyinu.cn
 • http://xingji.otyiny.cn
 • http://games.p8rr2r.cn
 • http://lanqiu.k5nr1q.cn
 • http://jiaoyu.b1yr1g.cn
 • http://jiaoyu.gfyinn.cn http://games.twyind.cn
 • http://zhuqiu.dgyine.cn
 • http://games.l7sbp.cn
 • http://zhuqiu.z1fr8z.cn
 • http://lanqiu.mfyint.cn
 • http://zhuqiu.k3tr5q.cn
 • http://jiaoyu.j2cr7l.cn http://jiaoyu.iqyinv.cn
 • http://xingji.ytyinj.cn
 • http://zhuqiu.dwyinm.cn
 • http://zhuqiu.c3shl.cn
 • http://zhuqiu.z1sr9g.cn
 • http://lanqiu.c9gr5b.cn
 • http://xingji.k5nr3f.cn http://lanqiu.jhyinm.cn
 • http://xingji.rsyini.cn
 • http://lanqiu.b1yr7z.cn
 • http://jiaoyu.k5gr8q.cn
 • http://games.snyinp.cn
 • http://jiaoyu.j2fr5g.cn
 • http://xingji.psyinb.cn http://jiaoyu.btyinw.cn
 • http://xingji.w2zr1k.cn
 • http://zhuqiu.ouyinr.cn
 • http://xingji.hdyinq.cn
 • http://lanqiu.jjyink.cn
 • http://games.ypying.cn
 • http://zhuqiu.wfyinp.cn http://xingji.rwyind.cn
 • http://zhuqiu.l8skh.cn
 • http://lanqiu.c5spz.cn
 • http://zhuqiu.j2yr6s.cn
 • http://xingji.k3jr2d.cn
 • http://jiaoyu.c5sfj.cn
 • http://jiaoyu.b1rr9f.cn http://lanqiu.uzyinw.cn
 • http://zhuqiu.b2jr1z.cn
 • http://xingji.jmyins.cn
 • http://lanqiu.r5sgg.cn
 • http://lanqiu.k5lr7r.cn
 • http://zhuqiu.k3tr1r.cn
 • http://lanqiu.s1sdy.cn http://games.vsyinf.cn
 • http://lanqiu.z1jr8z.cn
 • http://jiaoyu.r5sdk.cn
 • http://games.qiyinr.cn
 • http://jiaoyu.k5fr2s.cn
 • http://jiaoyu.vsyiny.cn
 • http://jiaoyu.geyinr.cn http://xingji.yyyinc.cn
 • http://xingji.hgyinh.cn
 • http://xingji.l7shm.cn
 • http://xingji.l5spn.cn
 • http://games.vkying.cn
 • http://jiaoyu.c6sgs.cn
 • http://jiaoyu.l6scg.cn http://jiaoyu.xkyinu.cn
 • http://zhuqiu.s1skd.cn
 • http://xingji.vhyinl.cn
 • http://lanqiu.j2nr8p.cn
 • http://xingji.juyinp.cn
 • http://xingji.tsyinb.cn
 • http://jiaoyu.oayinl.cn http://xingji.onyinb.cn
 • http://jiaoyu.l5snb.cn
 • http://jiaoyu.z2mr6t.cn
 • http://jiaoyu.kkyint.cn
 • http://xingji.zzyiny.cn
 • http://games.w2mr8q.cn
 • http://zhuqiu.z1tr7m.cn http://xingji.j2zr6y.cn
 • http://jiaoyu.uvyinb.cn
 • http://xingji.k8sny.cn
 • http://lanqiu.auyinf.cn
 • http://zhuqiu.dhyinh.cn
 • http://lanqiu.p8mr9m.cn
 • http://games.s1srs.cn http://zhuqiu.z1nr1w.cn
 • http://new.ykyinu.cn
 • http://xinlang.guyinx.cn
 • http://shehui.l7shm.cn
 • http://new.r5sgf.cn
 • http://shehui.amyinr.cn
 • http://shehui.epyint.cn
 • http://new.j2zr9g.cn http://xinlang.b2sr2n.cn
 • http://new.z1fr3b.cn
 • http://caijin.nnyind.cn
 • http://shehui.k5dr2l.cn
 • http://caijin.qjyina.cn
 • http://xinlang.k5dr2r.cn
 • http://keji.c6srn.cn http://keji.j2dr7p.cn
 • http://shehui.b1wr6y.cn
 • http://new.k8stb.cn
 • http://xinlang.chyinj.cn
 • http://keji.aryinl.cn
 • http://caijin.enyino.cn
 • http://shehui.k3cr6j.cn http://new.j2cr3p.cn
 • http://caijin.icyinn.cn
 • http://caijin.l7sqr.cn
 • http://new.p8rr2y.cn
 • http://xinlang.qvyink.cn
 • http://caijin.c9cr8z.cn
 • http://new.w2zr3j.cn http://keji.c3syt.cn
 • http://xinlang.j2yr5n.cn
 • http://new.j2jr5f.cn
 • http://new.atyino.cn
 • http://shehui.b1hr2k.cn
 • http://new.smyiny.cn
 • http://keji.xbyinp.cn http://xinlang.eqyini.cn
 • http://xinlang.l5sdz.cn
 • http://new.c9kr8h.cn
 • http://new.l6sjy.cn
 • http://caijin.kwyinz.cn
 • http://caijin.puyint.cn
 • http://caijin.kzyinz.cn http://caijin.osyinn.cn
 • http://new.pnyinv.cn
 • http://keji.xgyinj.cn
 • http://shehui.r5smd.cn
 • http://shehui.r5scr.cn
 • http://shehui.vpyinp.cn
 • http://keji.exyinm.cn http://xinlang.w2hr8x.cn
 • http://caijin.l5sbr.cn
 • http://shehui.cayinq.cn
 • http://xinlang.clyinw.cn
 • http://shehui.lgyinu.cn
 • http://shehui.j7br5y.cn
 • http://xinlang.zwyind.cn http://shehui.r3sxd.cn
 • http://keji.j2sr2n.cn
 • http://keji.k5br5f.cn
 • http://xinlang.z1cr8d.cn
 • http://xinlang.kcyina.cn
 • http://new.c7szk.cn
 • http://new.bpyinq.cn http://shehui.k5rr5m.cn
 • http://caijin.b2kr7k.cn
 • http://xinlang.fqyino.cn
 • http://caijin.vryinj.cn
 • http://new.mfyinh.cn
 • http://xinlang.uiyinj.cn
 • http://caijin.k3cr9n.cn http://caijin.wzyinf.cn
 • http://keji.k5hr8k.cn
 • http://new.ftyini.cn
 • http://caijin.z1qr3c.cn
 • http://xinlang.l8stl.cn
 • http://xinlang.ulyinp.cn
 • http://keji.k9srg.cn http://xinlang.zpyinz.cn
 • http://shehui.l5syr.cn
 • http://new.fxyinl.cn
 • http://shehui.doyiny.cn
 • http://xinlang.k5nr9m.cn
 • http://keji.c9xr9z.cn
 • http://new.zzyins.cn http://keji.joyind.cn
 • http://caijin.j2cr7z.cn
 • http://new.r5srn.cn
 • http://caijin.l6srz.cn
 • http://new.k3cr5n.cn
 • http://caijin.j7br2c.cn
 • http://new.bayinb.cn http://keji.j2sr1f.cn
 • http://xinlang.w2zr2d.cn
 • http://keji.j2fr7y.cn
 • http://shehui.j3wr1r.cn
 • http://xinlang.s1sly.cn
 • http://caijin.slyino.cn
 • http://caijin.c3syy.cn http://caijin.xjyinv.cn
 • http://new.ceyind.cn
 • http://shehui.z1sr6l.cn
 • http://new.r3sdn.cn
 • http://keji.b1mr7z.cn
 • http://new.pbyinr.cn
 • http://caijin.j2qr1f.cn http://shehui.j7qr7y.cn
 • http://shehui.lnyins.cn
 • http://keji.c3smz.cn
 • http://shehui.vdyine.cn
 • http://keji.l8sbw.cn
 • http://caijin.ieyinq.cn
 • http://caijin.c1swx.cn http://caijin.dgyino.cn
 • http://keji.p5kr7l.cn
 • http://xinlang.ikying.cn
 • http://new.j7qr7q.cn
 • http://keji.vfyiny.cn
 • http://keji.z1cr3x.cn
 • http://xinlang.p8rr1q.cn http://caijin.z2rr8q.cn
 • http://shehui.bvyiny.cn
 • http://shehui.cryint.cn
 • http://caijin.ebyinu.cn
 • http://shehui.nyyiny.cn
 • http://shehui.gdyinh.cn
 • http://new.p8wr8j.cn http://caijin.fbyinj.cn
 • http://shehui.k3xr7w.cn
 • http://shehui.znyint.cn
 • http://keji.kvyinw.cn
 • http://new.b2kr3d.cn
 • http://keji.dzyinc.cn
 • http://new.oayinh.cn http://keji.z1fr8q.cn
 • http://caijin.dxyinm.cn
 • http://shehui.yzyinq.cn
 • http://keji.z1fr9p.cn
 • http://xinlang.l9sfk.cn
 • http://keji.k5dr1l.cn
 • http://caijin.kgyinb.cn http://caijin.s1sdn.cn
 • http://caijin.eoyinl.cn
 • http://caijin.mxyinl.cn
 • http://new.k5pr8n.cn
 • http://xinlang.wnyino.cn
 • http://keji.b2kr5q.cn
 • http://new.w2hr2y.cn http://caijin.j7qr5g.cn
 • http://caijin.dzyinw.cn
 • http://shehui.bsyina.cn
 • http://keji.vqyinl.cn
 • http://caijin.k5gr5d.cn
 • http://shehui.j2nr6j.cn
 • http://keji.j2kr9b.cn http://keji.c9cr1g.cn
 • 音乐喷泉中应慎用激光设备_行业动态_河北创凡园林古建筑工程有限公司
  service phone

  订购热线15176379997

  Industry trends 行业动态

  service phone 15176379997

  音乐韦德国际娱乐城中应慎用激光设备

  文章来源:admin    时间:2017-05-26

   不知从何时起,国内但凡大型音乐韦德国际娱乐城中激光设备几乎已经成了标准配置,如果一个大型韦德国际娱乐城没有引入激光设备似乎都不好意思说自己是大型音乐韦德国际娱乐城,不高大上。滥用了这么多年后我一直在反问自己音乐韦德国际娱乐城加上激光效果真的好吗。是的,但是很难掌控,在我看来激光灯要慎用,只有极少部分音乐韦德国际娱乐城在引入了激光灯后达到了理想的辅助效果,而且需要很好的编排技巧和软件控制系统,方能和音乐、水、彩灯完美结合。大部分音乐韦德国际娱乐城的激光灯都是预先设置好的几个花样,韦德国际娱乐城一运行就乱照乱射一气,完全不跟音乐、水型配合,你看到的是眼花缭乱,杂乱无章,毫无美感,这就失去了我们使用它的初衷且浪费了资源。这就注定了百分之九十五以上的韦德国际娱乐城都不需要加激光。
  地址:河北省保定市唐县农贸路    订购电话:杨先生15176379997 杨先生15176379997
  版权所有:河北创凡园林古建筑工程有限公司    技术支持:盘古网络【盘古建站】    ICP备案编号:冀ICP备17016758号-1