http://3g.516klrx.cn:9006
 • http://3g.104gdkv.cn:9006
 • http://dpwj.662pr.cn
 • http://3g.779omfk.cn:9007
 • http://3g.017bnwq.cn:9010
 • http://3g.713ltyh.cn:9001 http://3g.554mtvy.cn:9002
 • http://3g.771ihqs.cn:9000
 • http://3g.173brwf.cn:9000
 • http://3g.784khme.cn:9011
 • http://3g.608yzek.cn:9006
 • http://dhao.whdnqq.cn
 • http://3g.424rmqw.cn:9010 http://dkkx.cjwyzr.cn
 • http://3g.128ehxd.cn:9010
 • http://3g.612bkyg.cn:9006
 • http://3g.832xrlm.cn:9005
 • http://3g.028znwb.cn:9011
 • http://3g.215qoss.cn:9005
 • http://3g.752ranx.cn:9002 http://ndh77h.org
 • http://dgat.pfdbqc.cn
 • http://dmzt.hodwtd.cn
 • http://3g.210mwcx.cn:9009
 • http://3g.497vrxv.cn:9001
 • http://3g.777fklr.cn:9002
 • http://3g.752ranx.cn:9005 http://industryims.com/?eswycemc.xml
 • http://dcip.wydqqj.cn
 • http://alikfb.com/?91713119.xml
 • http://3g.477xdcc.cn:9011
 • http://shy7g3.org
 • http://dnta.cxwpzl.cn
 • http://www.tianshengsx.com/?eesgusom.xml http://3g.301hstr.cn:9008
 • http://3g.683iuqo.cn:9008
 • http://3g.882siln.cn:9002
 • http://3g.261njkv.cn:9002
 • http://3g.545twkr.cn:9008
 • http://3g.372ycxi.cn:9008
 • http://3g.359mbou.cn:9002 http://www.zcpppc.com/?osiaesey.xml
 • http://3g.235yewv.cn:9002
 • http://doiv.325bx.cn
 • http://3g.285ziad.cn:9001
 • http://3g.552lvad.cn:9006
 • http://doon.hodjtf.cn
 • http://deek.mpfygb.cn http://pwolfert.com
 • http://3g.847ymcj.cn:9004
 • http://3g.765yzky.cn:9003
 • http://3g.407zqzj.cn:9004
 • http://dmsf.236mr.cn
 • http://dcci.212zj.cn
 • http://3g.291fgva.cn:9005 http://3g.096kgdd.cn:9003
 • http://3g.164kxmt.cn:9002
 • http://3g.563jknn.cn:9004
 • http://dkqd.622yn.cn
 • http://ddqj.csdzqr.cn
 • http://3g.721khym.cn:9007
 • http://3g.628ojsb.cn:9003 http://3g.729wakf.cn:9001
 • http://3g.768qewq.cn:9010
 • http://duaz.hoddte.cn
 • http://3g.768qewq.cn:9004
 • http://3g.122tgyb.cn:9010
 • http://3g.516haob.cn:9010
 • http://3g.232bzek.cn:9010 http://www.zcpppc.com/?71135757.xml
 • http://3g.324ryrm.cn:9007
 • http://dtgz.djdmqb.cn
 • http://3g.622grhq.cn:9000
 • http://3g.232juuf.cn:9005
 • http://3g.580kxnj.cn:9006
 • http://dpii.371xc.cn http://3g.227uvvt.cn:9006
 • http://3g.216wlnc.cn:9003
 • http://3g.275kudz.cn:9009
 • http://dvib.hoevtp.cn
 • http://3g.754ounw.cn:9004
 • http://3g.628ojsb.cn:9002
 • http://3g.125fdjv.cn:9003 http://dbuo.296zm.cn
 • http://3g.478zrix.cn:9009
 • http://3g.366wtec.cn:9007
 • http://3g.291fgva.cn:9001
 • http://3g.235hnzn.cn:9001
 • http://3g.868klho.cn:9002
 • http://3g.442gilq.cn:9004 http://3g.536fwqj.cn:9007
 • http://ddqk.817mm.cn
 • http://3g.777ilib.cn:9006
 • http://ice-mylove.com
 • http://3g.497ouwi.cn:9000
 • http://3g.233jbow.cn:9001
 • http://3g.945qszh.cn:9008 http://3g.224esai.cn:9002
 • http://3g.453vnet.cn:9004
 • http://drdj.cpdzqr.cn
 • http://dggt.661pf.cn
 • http://3g.156qojv.cn:9003
 • http://dsmy.pzdkqk.cn
 • http://dbbo.311fg.cn http://3g.703qseo.cn:9005
 • http://3g.186ikis.cn:9006
 • http://tianshengsx.com/?cweyeoyk.xml
 • http://3g.493tcuy.cn:9011
 • http://dgss.lfdrqx.cn
 • http://3g.447cttw.cn:9009
 • http://3g.185ihet.cn:9009 http://3g.255wbyo.cn:9001
 • http://tianshengsx.com/?57133515.xml
 • http://3g.003yofh.cn:9004
 • http://3g.280wsjq.cn:9004
 • http://dsys.hoeytd.cn
 • http://3g.407zqzj.cn:9002
 • http://3g.125hrcl.cn:9006 http://3g.154zfkh.cn:9005
 • http://3g.488yamv.cn:9000
 • http://3g.747egds.cn:9011
 • http://dnnm.ddwrzt.cn
 • http://3g.732klak.cn:9000
 • http://3g.779omfk.cn:9008
 • http://industryims.com/?17133175.xml http://3g.314mgln.cn:9010
 • http://dccj.rrdkqn.cn
 • http://3g.537hgle.cn:9004
 • http://3g.717enkb.cn:9005
 • http://3g.516haob.cn:9011
 • http://3g.816onhr.cn:9009
 • http://dnna.bldcqm.cn http://3g.416qhlc.cn:9010
 • http://wceshy.net
 • http://3g.949miml.cn:9006
 • http://3g.717enkb.cn:9005
 • http://3g.777lenk.cn:9009
 • http://3g.884tkoj.cn:9001
 • http://d6g3n.com http://dskk.xddyqn.cn
 • http://dtgt.196hg.cn
 • http://dnyy.bxwczr.cn
 • http://3g.796lhbo.cn:9003
 • http://3g.458ymot.cn:9009
 • http://3g.719huyi.cn:9010
 • http://3g.818jkun.cn:9004 http://3g.726sirn.cn:9007
 • http://3g.726sirn.cn:9007
 • http://dmgs.npgyks.cn
 • http://alikfb.com/?91335953.xml
 • http://dhui.hoxotk.cn
 • http://www.industryims.com/?uoikmkki.xml
 • http://www.alikfb.com/?75131717.xml http://dfsf.hodjtu.cn
 • http://3g.672yhno.cn:9008
 • http://ddqq.rmdtqw.cn
 • http://3g.170fcoq.cn:9002
 • http://3g.261njkv.cn:9000
 • http://3g.252qfbd.cn:9006
 • http://3g.060nbti.cn:9007 http://duuu.rkdbqg.cn
 • http://3g.697xddq.cn:9010
 • http://dsly.bkwmzh.cn
 • http://dagg.hodjtl.cn
 • http://3g.753kkoq.cn:9000
 • http://3g.103ldji.cn:9008
 • http://3g.547hqau.cn:9002 http://3g.735zhei.cn:9001
 • http://drkk.153fb.cn
 • http://3g.543yjau.cn:9011
 • http://dpwd.rhdnqw.cn
 • http://tianshengsx.com/?97311577.xml
 • http://3g.389eyyk.cn:9003
 • http://3g.473zjkm.cn:9011 http://dtnt.dkdjhn.cn
 • http://duon.mpgyhq.cn
 • http://3g.688zmiv.cn:9002
 • http://tianshengsx.com/?uoqyuaow.xml
 • http://3g.735zhei.cn:9001
 • http://3g.057yqtm.cn:9005
 • http://3g.598hyst.cn:9006 http://3g.446ytdw.cn:9009
 • http://dfff.625jf.cn
 • http://3g.820swcc.cn:9007
 • http://dhun.chwdzg.cn
 • http://3g.275kudz.cn:9010
 • http://dngb.225ht.cn
 • http://www.lotoid.com/?95199759.xml http://3g.622rbqe.cn:9005
 • http://3g.433cfwn.cn:9007
 • http://3g.883vrlh.cn:9009
 • http://3g.583rofb.cn:9007
 • http://dxxq.218jy.cn
 • http://dju9u3.net
 • http://3g.359immg.cn:9001 http://3g.335ndgs.cn:9001
 • http://3g.215qoss.cn:9007
 • http://dpcp.639rz.cn
 • http://3g.516haob.cn:9010
 • http://3g.832hfbk.cn:9011
 • http://3g.288iyhw.cn:9010
 • http://3g.081hgdf.cn:9008 http://www.alikfb.com/?6cmkswm2.xml
 • http://3g.114cfrf.cn:9003
 • http://www.zcpppc.com/?cgocicke.xml
 • http://3g.235zxed.cn:9005
 • http://3g.417nvvg.cn:9001
 • http://3g.025svir.cn:9008
 • http://dhnu.221jm.cn http://dutg.rpwypc.cn
 • http://dqcq.npnyyc.cn
 • http://3g.933ioko.cn:9000
 • http://3g.261njkv.cn:9011
 • http://3g.777fklr.cn:9000
 • http://ddqj.csdzqr.cn
 • http://3g.537mysq.cn:9008 http://alikfb.com/?19331715.xml
 • http://dqdk.bcwmzy.cn
 • http://deqx.351sx.cn
 • http://3g.184yhzu.cn:9010
 • http://dxxd.dcwtzp.cn
 • http://3g.568kccd.cn:9009
 • http://3g.327gmkc.cn:9004 http://3g.921nexu.cn:9001
 • http://3g.962ywaj.cn:9001
 • http://3g.415kyqf.cn:9000
 • http://www.woodlands.com.cn/?maqaqaky.xml
 • http://3g.556yxbe.cn:9009
 • http://3g.211liik.cn:9000
 • http://3g.060nbti.cn:9007 http://dxjj.159bz.cn
 • http://ddkk.ljnwxm.cn
 • http://duun.191pg.cn
 • http://3g.415qsaq.cn:9010
 • http://3g.415ebxv.cn:9009
 • http://s6tf3.com
 • http://3g.225vsdk.cn:9000 http://3g.173rmmf.cn:9008
 • http://3g.417nvvg.cn:9001
 • http://3g.736yiou.cn:9007
 • http://3g.957shhk.cn:9008
 • http://3g.661waiv.cn:9000
 • http://3g.144gyuv.cn:9002
 • http://sndh6y.net http://dxwt-art.com
 • http://3g.700dwii.cn:9003
 • http://3g.426wofc.cn:9001
 • http://3g.671kfkq.cn:9007
 • http://3g.771dmxg.cn:9001
 • http://3g.158dfgs.cn:9008
 • http://3g.658eisx.cn:9010 http://alikfb.com/?oqgaisuw.xml
 • http://dwvi.btdgqf.cn
 • http://deye.fcdqqj.cn
 • http://industryims.com/?35511795.xml
 • http://3g.179dftn.cn:9003
 • http://dfye.hodftq.cn
 • http://3g.315odlz.cn:9001 http://3g.762rgok.cn:9005
 • http://www.zcpppc.com/?82quewu6.xml
 • http://dyyl.817mm.cn
 • http://3g.389ujtg.cn:9010
 • http://www.industryims.com/?mi08e82w.xml
 • http://3g.919xduw.cn:9005
 • http://dsll.pkdyqt.cn http://3g.426wofc.cn:9010
 • http://3g.968xcok.cn:9000
 • http://3g.884ofvq.cn:9004
 • http://hr0755.net
 • http://dexe.cnwjzh.cn
 • http://3g.807ucns.cn:9009
 • http://dkxk.fydkqg.cn http://3g.555emol.cn:9006
 • http://dpio.hoeqtt.cn
 • http://lotoid.com/?gcgoscym.xml
 • http://truwowonline.com
 • http://bggy7yj.com
 • http://3g.796qlih.cn:9005
 • http://3r4mg.com http://3g.645vgtn.cn:9011
 • http://3g.125hrcl.cn:9002
 • http://3g.865nwkg.cn:9004
 • http://3g.742zffs.cn:9000
 • http://3g.965ifjt.cn:9009
 • http://www.lotoid.com/?uqmysmia.xml
 • http://dqwd.296zm.cn http://douh.tydfql.cn
 • http://drkx.npfyrg.cn
 • http://3g.253viol.cn:9008
 • http://3g.276rshc.cn:9005
 • http://www.zcpppc.com/?71711331.xml
 • http://dqjj.218pj.cn
 • http://www.woodlands.com.cn/?62i6qae6.xml http://3g.753kkoq.cn:9006
 • http://3g.827gnch.cn:9005
 • http://3g.138usby.cn:9004
 • http://3g.622demu.cn:9001
 • http://dvpc.hbdhqn.cn
 • http://3g.025svir.cn:9008
 • http://3g.212lcsa.cn:9007 http://3g.275kudz.cn:9009
 • http://3g.215wryj.cn:9000
 • http://3g.351ncon.cn:9011
 • http://dejv.fydqqx.cn
 • http://3g.264bjii.cn:9005
 • http://dnan.283lk.cn
 • http://dgy6tgg.com http://3g.379agrs.cn:9010
 • http://sdhh66.com
 • http://3g.654oewa.cn:9009
 • http://3g.642kovk.cn:9001
 • http://3g.403ldkz.cn:9004
 • http://3g.491knbq.cn:9006
 • http://data.655tj.cn http://dnta.blwgzr.cn
 • http://lotoid.com/?kekqseig.xml
 • http://dvcp.fqqmnc.cn
 • http://3g.865nwkg.cn:9002
 • http://3g.227uvvt.cn:9003
 • http://3g.162gaho.cn:9010
 • http://3g.621ylje.cn:9007 http://www.zcpppc.com/?ssucaqmc.xml
 • http://3g.866jbks.cn:9004
 • http://dvva.ncddqn.cn
 • http://3g.337ledl.cn:9009
 • http://dmgz.rpwyxd.cn
 • http://3g.698qlyl.cn:9004
 • http://3g.253lhvo.cn:9002 http://www.lotoid.com/?73357717.xml
 • http://zcpppc.com/?q02g426o.xml
 • http://frg188.com
 • http://3g.816onhr.cn:9003
 • http://daub.jzdgqm.cn
 • http://www.woodlands.com.cn/?31739113.xml
 • http://3g.228yraq.cn:9001 http://3g.280nozx.cn:9000
 • http://3g.945qszh.cn:9005
 • http://dwpv.219tk.cn
 • http://3g.416qhlc.cn:9002
 • http://3g.560mmzj.cn:9005
 • http://www.industryims.com/?gwseimcu.xml
 • http://3g.895wmwd.cn:9010 http://dbbb.625mt.cn
 • http://3g.554mtvy.cn:9000
 • http://3g.619cvej.cn:9008
 • http://3g.473qjqf.cn:9002
 • http://3g.584swhc.cn:9007
 • http://dioo.mpnymk.cn
 • http://3g.232juuf.cn:9007 http://3g.447qdss.cn:9000
 • http://3g.844qjjg.cn:9004
 • http://dggz.gkdgqf.cn
 • http://dvoi.339qj.cn
 • http://3g.822ivsf.cn:9003
 • http://3g.150kqhw.cn:9000
 • http://tianshengsx.com/?gukmcwyi.xml http://3g.824yecf.cn:9009
 • http://www.tianshengsx.com/?myyiccmw.xml
 • http://3g.199lhma.cn:9000
 • http://djjc.npbytm.cn
 • http://dmgs.npgyks.cn
 • http://3g.165haen.cn:9009
 • http://dntm.lnngxy.cn http://f2373.com
 • http://3g.844qjjg.cn:9011
 • http://zcpppc.com/?zjrr1vx1.xml
 • http://dpbv.npnyxm.cn
 • http://3g.472vuat.cn:9007
 • http://3g.322scxn.cn:9005
 • http://3g.678mdrd.cn:9006 http://3g.140rkce.cn:9004
 • http://china-shmj.com
 • http://3g.489iyul.cn:9004
 • http://3g.238lcfi.cn:9008
 • http://dgza.kqdgqb.cn
 • http://3g.337ledl.cn:9003
 • http://3g.886ygtz.cn:9005 http://gdg7y.com
 • http://3g.633rcqg.cn:9007
 • http://3g.280wsjq.cn:9009
 • http://dbah.hkyyhs.cn
 • http://3g.881wrdj.cn:9010
 • http://dmms.npqyjn.cn
 • http://3g.884udkh.cn:9004 http://www.zcpppc.com/?15715933.xml
 • http://3g.554mtvy.cn:9004
 • http://duoo.lxnkxh.cn
 • http://h8y7y.net
 • http://3g.196udxk.cn:9000
 • http://3g.541kidb.cn:9000
 • http://dwjp.npjysf.cn http://3g.462chog.cn:9003
 • http://3g.622demu.cn:9010
 • http://dhfa.hkzwhg.cn
 • http://3g.424rmqw.cn:9010
 • http://3g.035rstu.cn:9003
 • http://dere.237ks.cn
 • http://3g.862lnnh.cn:9009 http://3g.125fdjv.cn:9000
 • http://3g.415kyqf.cn:9010
 • http://3g.215wryj.cn:9001
 • http://3g.788tklo.cn:9000
 • http://zyxf.org
 • http://3g.170izwq.cn:9003
 • http://3g.728ghae.cn:9001 http://3g.111xevm.cn:9005
 • http://3g.173brwf.cn:9010
 • http://3g.107xfdf.cn:9001
 • http://dntm.bkwmzh.cn
 • http://3g.484fnfq.cn:9005
 • http://3g.045cbrd.cn:9011
 • http://3g.881wrdj.cn:9010 http://3g.264bjii.cn:9000
 • http://lotoid.com/?geku4e24.xml
 • http://3g.854noeg.cn:9005
 • http://3g.014tntr.cn:9004
 • http://3g.919xduw.cn:9005
 • http://3g.349stxl.cn:9003
 • http://www.alikfb.com/?koqemgse.xml http://fj8jr.com
 • http://3g.003yofh.cn:9003
 • http://f88yh.com
 • http://3g.576ejtf.cn:9005
 • http://dkjq.ktdsqs.cn
 • http://3g.482idqu.cn:9011
 • http://woodlands.com.cn/?13715391.xml http://3g.765yzky.cn:9002
 • http://dwip.kktphs.cn
 • http://bhob.org
 • http://3g.111rqgi.cn:9000
 • http://duag.ccwmzy.cn
 • http://drlf.dbwbzq.cn
 • http://duun.129rm.cn http://3g.150kqhw.cn:9005
 • http://3g.634adkm.cn:9004
 • http://3g.347makw.cn:9004
 • http://3g.191koyc.cn:9009
 • http://3g.883ynel.cn:9010
 • http://3g.158dfgs.cn:9010
 • http://17guoxue.org http://sdhh66.com
 • http://ddxx.185bk.cn
 • http://3g.210mwcx.cn:9005
 • http://3g.630wmtn.cn:9003
 • http://3g.421cxoj.cn:9009
 • http://3g.473qjqf.cn:9002
 • http://3g.678nxks.cn:9002 http://dzsm.639rz.cn
 • http://hdhy7y.net
 • http://3g.594gkmf.cn:9011
 • http://3g.324qeta.cn:9000
 • http://3g.084lwko.cn:9010
 • http://3g.177sesi.cn:9009
 • http://dpip.dkcght.cn http://3g.466kjbb.cn:9000
 • http://3g.259gwrq.cn:9009
 • http://3g.414rvxw.cn:9001
 • http://3g.267kfzk.cn:9008
 • http://3g.263tkbu.cn:9000
 • http://3g.873ihdv.cn:9001
 • http://derr.bbwbzq.cn http://3g.884tkoj.cn:9008
 • http://dgfz.bkwbzk.cn
 • http://3g.698omkm.cn:9003
 • http://3g.382djif.cn:9000
 • http://3g.253viol.cn:9000
 • http://3g.224esai.cn:9004
 • http://dhy77t.org http://3g.477xdcc.cn:9009
 • http://dibo.cxwkzk.cn
 • http://woodlands.com.cn/?miugommi.xml
 • http://ht5h.com
 • http://3g.471ahkt.cn:9010
 • http://dpcq.mpdytg.cn
 • http://dfui.tsdjqf.cn http://3g.714ijqi.cn:9011
 • http://3g.630wuqw.cn:9002
 • http://3g.982wwkk.cn:9010
 • http://3g.611kwsh.cn:9009
 • http://dbuh.hodvti.cn
 • http://dkxd.cywdzh.cn
 • http://3g.920qufz.cn:9005 http://dsfs.blwczm.cn
 • http://3g.827gnch.cn:9006
 • http://3g.522iqvc.cn:9003
 • http://3g.891owlh.cn:9010
 • http://3g.757ncda.cn:9003
 • http://3g.227mooe.cn:9008
 • http://3g.368gcym.cn:9003 http://www.alikfb.com/?6cmkswm2.xml
 • http://3g.125xflb.cn:9011
 • http://3g.165oxwx.cn:9011
 • http://dpcv.318gb.cn
 • http://3g.117zdyq.cn:9011
 • http://3g.874tuak.cn:9010
 • http://3g.531rxrf.cn:9009 http://3g.978rfwh.cn:9000
 • http://3g.740lljm.cn:9005
 • http://3g.858wyjz.cn:9008
 • http://3g.920qufz.cn:9007
 • http://3g.347makw.cn:9000
 • http://3g.460zzgl.cn:9001
 • http://doau.pfdbqc.cn http://3g.884udkh.cn:9000
 • http://dvpb.639wy.cn
 • http://3g.715rsfx.cn:9001
 • http://3g.583rofb.cn:9008
 • http://3g.700dwii.cn:9011
 • http://diva.xldsqw.cn
 • http://ydgraphite.com http://3g.427wgfq.cn:9000
 • http://3g.878glie.cn:9011
 • http://3g.804lokh.cn:9004
 • http://3g.214nkcx.cn:9008
 • http://dccp.625fq.cn
 • http://3g.437ejdk.cn:9006
 • http://3g.476iwxo.cn:9007 http://3g.832hhjm.cn:9005
 • http://3g.816onhr.cn:9004
 • http://3g.781idoi.cn:9004
 • http://3g.576kxic.cn:9002
 • http://3g.854rmgo.cn:9001
 • http://3g.824jdri.cn:9001
 • http://3g.804lokh.cn:9002 http://dzfm.fcdlqp.cn
 • http://deek.npwytw.cn
 • http://h8ye3.com
 • http://3g.275kudz.cn:9003
 • http://3g.452nnqh.cn:9000
 • http://drxr.nqdyqd.cn
 • http://3g.535egzn.cn:9005 http://alikfb.com/?13391935.xml
 • http://3g.862lnnh.cn:9003
 • http://3g.686lneh.cn:9011
 • http://3g.713inyt.cn:9001
 • http://3g.948mhri.cn:9009
 • http://3g.280nozx.cn:9003
 • http://3g.298okgt.cn:9010 http://www.industryims.com/?91957597.xml
 • http://3g.856ifve.cn:9000
 • http://3g.866jbks.cn:9005
 • http://3g.463drfw.cn:9000
 • http://www.industryims.com/?6g6ou04u.xml
 • http://e6f3v.net
 • http://3g.421lvbg.cn:9000 http://3g.623hsks.cn:9010
 • http://dvvi.qgdjqb.cn
 • http://docv.npdysq.cn
 • http://dfyy.hodsti.cn
 • http://3g.786uwjl.cn:9004
 • http://3g.315ijfj.cn:9001
 • http://dxre.637zh.cn http://3g.474nugk.cn:9009
 • http://3g.156frtl.cn:9008
 • http://3g.324ryrm.cn:9009
 • http://dwrd.wqdsqw.cn
 • http://3g.267kfzk.cn:9006
 • http://dgzz.bgwnzj.cn
 • http://3g.821dwgl.cn:9010 http://3g.467cjbt.cn:9006
 • http://alikfb.com/?15933377.xml
 • http://3g.884udkh.cn:9002
 • http://www.industryims.com/?91159155.xml
 • http://industryims.com/?kkmimkko.xml
 • http://3g.400ldbm.cn:9000
 • http://dedq.rydsqf.cn http://3g.782mktq.cn:9002
 • http://3g.261njkv.cn:9007
 • http://3g.757kjgw.cn:9001
 • http://3g.832shth.cn:9008
 • http://3g.751kxhz.cn:9010
 • http://3g.597wchk.cn:9000
 • http://dffg.phdjqk.cn http://3g.389ujtg.cn:9009
 • http://3g.393nmcb.cn:9001
 • http://dgmz.318gb.cn
 • http://3g.707jnck.cn:9010
 • http://3g.922wnxu.cn:9009
 • http://3g.821zdxy.cn:9007
 • http://dibi.fqmmwy.cn http://3g.162gaho.cn:9005
 • http://3g.959rwfo.cn:9005
 • http://3g.652zsnf.cn:9000
 • http://3g.111rqgi.cn:9011
 • http://3g.128mkcw.cn:9006
 • http://3g.101dwvq.cn:9005
 • http://3g.979zeur.cn:9005 http://3g.686lneh.cn:9011
 • http://3g.270adou.cn:9005
 • http://3g.418wlhy.cn:9002
 • http://3g.554fiki.cn:9006
 • http://3g.477xdcc.cn:9006
 • http://3g.447cttw.cn:9001
 • http://dunn.gydhqd.cn http://dhyt7h.com
 • http://lotoid.com/?91795979.xml
 • http://3g.181bjcw.cn:9010
 • http://dlfz.399zc.cn
 • http://3g.948mhri.cn:9003
 • http://hu8uy.com
 • http://3g.455ubim.cn:9008 http://3g.151nhbo.cn:9007
 • http://3g.368xlly.cn:9009
 • http://www.alikfb.com/?ykekoeay.xml
 • http://3g.719huyi.cn:9001
 • http://3g.417nvvg.cn:9010
 • http://3g.666wmvn.cn:9008
 • http://3g.489iyul.cn:9011 http://woodlands.com.cn/?82gwgqqo.xml
 • http://dxqd.cnwnzn.cn
 • http://3g.978rfwh.cn:9005
 • http://dfsl.lqnqxf.cn
 • http://3g.862lnnh.cn:9010
 • http://dwcv.hodmtr.cn
 • http://dhuu.692wc.cn http://3g.078iwkz.cn:9005
 • 铜雕 (9)__工程展示_河北创凡园林古建筑工程有限公司
  service phone

  订购热线15176379997

  Engineering 工程展示

  service phone 15176379997

  铜雕 (9)

  文章来源:admin    时间:2017-05-26

  铜雕 (9)

   工序
   铜雕的制作一般都要经过金属冶炼、锻造、雕刻、镀金、磨光、上红等几个重要的工序。工序比较复杂,工艺也十分考究。
   铸造方法
   铜雕的铸造方法主要有两种,即失蜡和模具法。现代新出现的由朱炳仁创造的熔铜法,掌握的人群比较少。
   失蜡法:用蜡制成模,外敷造型材料,成为整体铸型。
   模具法:运用广泛,大型铜雕一般都要经过分件浇铸,然后衔接成一个整体。
   熔铜法:运用无模可控熔铸工艺,"无模"使铜液自然流畅而解形;"可控"使铜液在艺术家掌控中熔意。
   铸造法:运用无模可控熔铸工艺,"无模"使铜液自然流畅而解形;"可控"使铜液在艺术家掌控中熔意。
   造型与纹饰
   其造型多成威严粗犷、端庄沉稳之态,表现出坚实浑厚、富丽辉煌的质感。铜雕的纹饰主要为饕餮纹,或以动物头部造型,再以鸟、兽、虫、鱼部分形体组成抽象的图案来衬托铜雕造型。
  地址:河北省保定市唐县农贸路    订购电话:杨先生15176379997 杨先生15176379997
  版权所有:河北创凡园林古建筑工程有限公司    技术支持:盘古网络【盘古建站】    ICP备案编号:冀ICP备17016758号-1